ประเพณีจองพารา

“จองพารา” เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่า “ปราสาทพระ” มาจากคำว่า “จอง” แปลว่า วัด หรือปราสาท และคำว่า “พารา” แปลว่า พระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้า การบูชา จองพารา คือ สร้างปราสาทเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในวันออกพรรษา ประเพณีบูชาจองพาราของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเป็นประเพณี ที่สำคัญและมีคุณค่าต่อสังคม เป็นงานบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อความสุข ได้บุญกุศล และความเป็นสิริมงคลแก่ ครอบครัว และหมู่บ้าน ครอบครัวใด หมู่บ้านใดได้จัดทำ จองพาราบูชาพระพุทธเจ้า เชื่อว่าครอบครัวจะมีความสุข ส่งผลไปถึง การประกอบอาชีพ ขณะเดียวกัน หมู่บ้านใดได้ช่วยกันจัดทำจองพาราบูชาไว้ ที่วัดประจำหมู่บ้านตลอด 7 วัน หลังวันออกพรรษา มีความเชื่อว่าทุกคนในหมู่บ้าน จะมีความสุขกันทั่วหน้า และส่งผลไปถึงการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่ ได้ผลผลิตดีด้วยการบูชาจองพารา จะตั้งบูชาในตอนหัวค่ำของวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 และทำพิธี อัญเชิญรับเสด็จตอนเช้ามืดของวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา ตั้งบูชาเรื่อยไปจนครบ 7 วัน สิ้นสุดการบูชา จะนำจองพาราไปทิ้ง ไม่นิยมเก็บไว้ เมื่อถึงปีต่อไปจะทำขึ้นมาใหม่ การบูชาจองพารา ทุกบ้านและวัดที่จะทำการบูชา ตั้งแต่เย็นวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 นำจองพาราขึ้นตั้งบนชั้นนั่งร้าน นำเครื่องห้อยมาแขวน นำต้นกล้วย ต้นอ้อย มาผูกที่เสานั่งร้านทั้ง 4 มุม ตกแต่งประดับโคมไฟให้สว่างไสวจองพาราชนิดต่างๆ เวลาเช้ามืดของวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา จะนำ “ข้าวซอมต่อ” คือ อาหารสำหรับถวายพระพุทธ ประกอบด้วยข้าวสวย ขนม ผลไม้ ใส่ในกระทงใบตอง วางไว้ในจองพารา จุดธูปเทียนขูชา กล่าวอัญเชิญพระพุทธเจ้า

Message us
Translate »