ภูชี้เพ้อ

ภูชี้เพ้อ จุดชมวิวทิวทศน์ ชมหมอกและอาทิตย์ขึ้น ณ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หยอด อ.ขุนยวม ในระดับความสูง 1,818 เมตร ใกล้กับทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ ทิวเขาที่สลับซับซ้อนงดงาม เมื่อยามได้ยล และจะเป็นกำไรถ้าไปเยือนในช่วงทุ่งบัวตองเบ่งบานไปทั่วทั้งขุนเขา จากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่หยอด ต้องเดินเท้าขึ้นไปในเส้นทางที่ค่อนช้างชันอีกประมาณ 1 ก.ม.ใช้เวลาเดินประมาณ 30- 45 นาที ควรเดินเท้าขึ้นไปแต่เช้าตรู่ประมาณตี 5 ครึ่ง เพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกอันสวยงาม

การเดินทางไปภูชี้เพ้อ แม่ฮ่องสอน
จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 108 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 201ให้เลี้ยว แยกไป ตามทางหลวงหมายเลข 1263 ไปประมาณ 12 กิโลเมตร ให้แยกเข้าถนนสายบ้านนางิ้ว-บ้านหัวฮะ ไปอีกไม่ถึง 10 กิโลเมตรจะถึงภูชี้เพ้อ

เส้นทางที่สอง จากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขับรถตามทางหลวง 1263 (แม่แจ่ม-ขุนยวม) ถึงทางแยกเข้าบ้านนางิ้วบ้านหัวฮะ ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าไปอีก 10 กิโลเมตรโดยประมาณ

Message us
Translate »