ภูโคลนคันทรี่คลับ

ภูโคลนคันทรี่คลับ ตั้งอยู่บ้านแม่สะงา หมู่ที่ ๒ ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๕ กม. เป็นกิจการสปาเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้มีกิจกรรม
การขี่ม้าฬ่อ ชมทิวทัศน์ป่าเขาที่สวยงาม

Message us
Translate »