ยอดดอยปุย

อยู่ในเขตบ้านห้วยฮี้ หมู่ที่ ๘ สภาพพี้นที่ราบบนภูเขาสูง ไม่มีต้นไม้ใหญ่ อากาศหนาวเย็นตลอด ปีเหมาะสําหรับการตั้งแคมป์ พักแรม มีทางเดินเท้าจากหมู่บ้านห้วยฮี้ถึงยอดดอยระยะทางประมาณ ๔ กม.

Message us
Translate »