ล่องเรือบ้านแม่สามแลบ-บ้านสบเมย

แม่สามแลบ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสาละวินที่บ้านแม่สามแลบ มีจุดท่องเที่ยว คือ แม่น้ำสาละวิน โดยการล่องเรือไปตามลำแม่น้ำ ทั้งทวนน้ำขึ้นไปทางทิศเหนือไปยังบ้านท่าตาฝั่งและล่องใต้ไปยังอำเภอสบเมยชมบรรยากาศธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำทั้งฝั่งประเทศไทยและฝั่งประเทศสหภาพพม่าและเดินชมธรรมชาติป่าเขาทิวทัศน์ที่สวยงาม

Message us
Translate »