วัดกิตติวงศ์

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระครูกิตติน ามาจากวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ และยังมีพระคัมภีร์โบราณค้นพบในถ้ำผาแดงริมฝั่งแม่น้ำสาละวินเมื่อ พ.ศ. 2511 จารึกประวิติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของล้านนากับพม่า

Message us
Translate »