วัดจองคํา

อยู่ติดสวนสาธารณะหนองจองคํา สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๐ โดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่ มีศิลปะแบบต่างๆ มีแปลกและงดงาม หลังคาวัดเป็นรูปปราสาท เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต มีขนาดหน้าตักกว้าง ๔.๘๕ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ โดยช่างฝีมือชาวพม่า และมีพระพุทธรูป ปรานขนาดใหญ่ซึ่งจําลองมาจากพระศีศากยมุนี วัดสุทัศน์วรมหาวิหารสาเหตุที่เรียกชื่อวัดจองคํา เนื่องจากเสาวัดประดับด้วยทองคําเปลว

Message us
Translate »