วัดน้ำฮู

อยู่ที่หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงใต้ จากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันตก ๓ กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง ๒๘ นิ้ว สูง ๓๐นิ้ว พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ าขังอยู่เป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม อายุประมาณ ๕๐๐ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ มีพระธุดงค์จากอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปนมัสการและพบว่ามีน้ำขังอยู่ที่เศียรพระ ภายหลังมีคนหลั่งไหลมาขอน้ำที่ขังอยู่ในเศียรไปสักการะน้ำในพระเศียรมีลักษณะซึมตลอดนอกจากนี้ยังมีเจดีย์อนุสรณ์ สถานพระนาง
สุพรรณกัลยา พระเชษฐภคินี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และมีศาลากลางน้ำ ตั้งประดิษฐานพระรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถในบริเวณวัดด้วย

Message us
Translate »