วัดม่วยต่อ

เมืองขุนยวมเป็นเมืองเก่าอายุมากกว่า 150 ปีแล้ว มีวัดอยู่ในตัวเมืองขุนยวมอยู่หลายวัดเลยทีเดียว และส่วนใหญ่เป็นวัดไต หรือวัดคนไทใหญ่ ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้ วัดหนึ่งที่อยากจะนำไปชมวันนี้คือ “วัดม่วยต่อ” ในภาษาไต (ไทใหญ่) จะเรียกพระธาตุว่าหม่วยต่อ วัดต่าง ๆ ที่มีการบรรจุพระธาตุก็จะเรียกว่า “จองหม่วยต่อ หรือ วัดม่วยต่อ” เพราะการตั้งชื่อให้เป็นภาษาไทยกลางของส่วนกลางทำให้การเรียกชื่อนั้นเพี้ยนไป

  • การเดินทาง :เดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งตัดจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และขุนยวม มาถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 349 กิโลเมตร ปัจจุบันมีถนนจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่ง คือทางหลวงหมายเลข 1095 หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าเส้นทางสายแม่มาลัย-ปาย ตัดจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหลือระยะทางเพียง 245 กิโลเมตร
Message us
Translate »