ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน

บ้านสันติชล ห่างจากอำเภอปาย ๔ กิโลเมตรชมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวจีน เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกชาวจีนยูนาน และรับประทานอาหารจีนยูนนาน

Message us
Translate »