อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา

อยู่ต้นถนนขุนลุประพาสพระยาสิงหนาทราชา เดิมชื่อ ชานกะเล เป็นชาวไทยใหญ่ ได้รวบรวมผู้คนตั้งชุมชน ต่อมาพระเจ้าอันทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ได้ยกบรรดาศักดิ์ เป็นพระยาสิงหนาทราชา และแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก

Message us
Translate »