อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ห่างจากอำเภอปาย ๔๐ กิโลเมตร ติดเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งโครงการพัฒนาต้นน้ำของกรมอุทยานแห่งชาติ มีการปลูกพืชไม้ดอกเมืองหนาวเป็นที่ตั้งพระตำหนักเอื้องเงิน เป็นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล และมีบ้านพักบริการด้วย

Message us
Translate »