เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ําผาบ่อง

เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ําผาบ่อง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ ๑๒ กม. เป็นเขื่อนกั้นลําน้ําแม่สะมาด และผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ในบริเวณตัวเขื่อนมีศาลาพักผ่อนมีทิวทัศน์สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

Message us
Translate »