1. Home
  2. /
  3. ผลิตภัณฑ์สำคัญและมีชื่อเสียง
ผลิตภัณฑ์สำคัญและมีชื่อเสียง

ผลิตภัณฑ์สำคัญและมีชื่อเสียง

ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 493 รายการ แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 139 รายการ ผ้าและเครื่องแต่งกาย 178 รายการ ของใช้ 85 รายการ เครื่องดื่ม 31 รายการ และสมุนไพรฯ 60 รายการ และในการจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (1 – 5 ดาว) ปี พ.ศ. 2559 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับ 1-5 ดาว จำนวน 144 รายการ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559 ประเภท ผลิตภัณฑ์เด่น

ผ้าปูโต๊ะ

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโป่ง
โทร 053-681999

กระบุง

กลุ่มหัตถกรรมจักสานเลโค๊ะ
โทร 053-070524

ขนมงาโหย่วน้ำผึ้ง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเมืองสามหมอก
โทร 053-611280

กระบุง

กลุ่มหัตถกรรมจักสานเลโค๊ะ
โทร 053-070524

ผ้าปูโต๊ะ

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวแม่สุริน

หมอนอิง

กลุ่มหมอนอิงบ้านแม่คะตวน

ดอกเอื้องแซ

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองป่าแขม
โทร 053-692330

ตุ๊กตาไทยใหญ่

ตุ๊กตาไทยใหญ่ ชุมชนบ้านต่อแพ
โทร 08-1765-9794

สบู่ภูโคลน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูโคลน คันทรี คลับ
โทร 053-282579, 053-279260

Message us
Translate »